× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Bielański

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Przychodnia Przyszpitalna

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakres świadczonych usług:

  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu


Adres

22-569-03-53
Cegłowska 80
01-809 Warszawa

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1